auction

torsdag 29. september 2022 12:23

Spørsmål og svar

For informasjon om produkter og priser (Sølvmedlemskap, Gullmedlemskap, Nettbutikk, annonsering), klikk her.

KONTO

Hvordan bli bruker av systemet og hva koster det

Bruker blir du ved å fylle ut et enkelt registreringsskjema. Klikk på Konto i menyraden langt oppe på skjermen og du kommer inn i registreringsprosessen. En annen metode er å bare ta i bruk systemet. Straks du beveger deg til en funksjon som krever at du er registrert vil du få spørsmål om brukernavn og passord. På samme side vil du finne en link til registreringen.

Etter at du har registrert deg vil du få tilsendt en epost med brukernavn og passord. For at dette skal fungere er det selvsagt at du må være særlig nøye når du skriver inn epostadressen din.

Det koster absolutt ingenting å være registrert i systemet. Det koster heller ingenting å by eller legge objekter ut til salgs. Hvis du får tilslaget på et objekt tilkommer det absolutt ingen salærer. Det eneste du må betale er det budet ditt endte opp på pluss eventuell frakt og ekspedisjonsgebyr fra selgeren (selgere er forøvrig pliktig til å spesifisere omkostninger når de legger ut et objekt. Selvkost på frakt må du imidlertid som kjøper regne med å betale selv om det ikke er spesifisert).

Jeg har et brukernavn/passord, men jeg får beskjed om at det er ukjent

Hvis det er mer enn 4 uker siden du registrerte deg, og du ikke har benyttet kontoen etter at den ble opprettet, er kontoen din slettet automatisk. Du må i så fall registrere deg på nytt.

Husk forøvrig at det er forskjell på store og små bokstaver i passord.

Jeg har glemt passordet mitt

Klikk her. Vi sender deg et nytt passord pr. epost.

Jeg får ikke registrert objekter for salg

Hvis du ikke bor i Norge, Sverige eller Danmark må du sende oss en forespørsel pr. mail så vil vi vurdere å oppgradere kontoen din. Husk å oppgi hvordan du tenker å betale fakturaer fra oss.

Hvis du bor i en av disse landene og likevel ikke får lov til å registrere objekter, skyldes dette at du ikke oppga en del nødvendige opplysninger da du registrerte deg første gang. Rediger opplysningene dine og forsikker deg om at alle relevante felter er utfylt. Send oss deretter en mail, så vil vi oppgradere kontoen din.

TIPS TIL BUDGIVNING
 • Tenk deg om 2 ganger før du legger inn bud
 • Les tittel og beskrivelse av objektet nøye før du bestemmer deg. Les også den generelle meldingen fra selger hvis denne finnes (vises frem på budskjema under boksen der du angir bud ol). Denne meldingen kan inneholde betingelser knyttet til levering ol.
 • Hvis objektet er et standardobjekt og du ikke har mulighet til å følge med i sluttminuttene bør du legge inn et øvre-grense-bud, det vil si at du byr så mye du maksimalt er villig til å betale med en gang. Systemet sørger for at du ikke må betale mer enn nødvendig.
 • Bruk Budoversikt-funksjonen for å se hvordan budene dine ligger an
 • Etter hvert som du får erfaring kan det være nyttig å sjekke registreringen din for å se om du har gjort valg som passer deg mht. å bli automatisk oppdatert om dine bud. Hvilke typer epost du skal motta er i stor grad opp til deg selv. Du kan f.eks. motta en epost hver natt med status for dine bud.
 • For å bli gjort oppmerksom på nye objekter innen ditt interessefelt eller objekter innenfor ditt interessefelt som er i ferd med å avsluttes, benytt Agenten vår.
 • Har du dårlig linje til Internett og du synes det tar for lang tid å laste ned budskjemaet pga. bilder kan du slå av automatisk visning av bilder i registreringen din.
TIPS TIL SELGERE
 • Beskriv objektet nøye - husk at budgivere ikke kan se det. Spesielt må alle feil og mangler ved objektet beskrives nøye.
 • Husk at som selger er du forpliktet til å følge norsk lov mht. reklamasjonsrett ol.
 • Alle utgifter som påløper kjøper i form av frakt/ekspedisjon må påføres. Du har ikke lov til å beregne noen form for salær på salget.
 • Har du mulighet bør du legge ved et bilde av objektet. Dersom bildet ikke er av det faktiske objektet men av et tilsvarende objekt må du selvsagt påføre dette i beskrivelsen.
AUKSJONSTYPER

Hva er et Standard-objekt

Et standardobjekt er, som navnet tilsier, et vanlig auksjonsobjekt. Prisen starter på et av selgeren spesifisert utrop, og hver gang noen byr må de by høyere enn foregående budgiver (minimum 5% opp fra foregående). Det er mulig (vanlig) å legge inn et såkalt øvre-grense-bud, også kalt limit-bud. Dette betyr at du kan by det maksimale av hva du kan tenke deg å betale, men samtidig være garantert at du ikke må betale mer enn nødvendig.

La oss anta at objektet står i 10 kroner og at du er villig til å betale 100 kroner. Du kan da legge inn 100 som øvre grense. Budet ditt står imidletid bare i 11 kroner (10 kr. + 5%). Hvis noen annen kommer inn og byr 20 kroner løfter systemet automatisk ditt bud til 21 (20 kr. + 5%) og du leder fortsatt budgivningen. Det er ingen andre enn deg selv som får vite din øvre grense, så det er ingenting å tape på å la systemet by for deg.

Hva er et Dutch-objekt

Via USA har det spredd seg en alminnelig misforståelse om hva dutch-auksjoner er for noe. Vi har også sett at enkelte norske auksjonshus har tatt i bruk uttrykket i feil sammenheng, sågar også oversatt til "Auksjoner etter nederlandsk modell". Det disse mener med dutch-auksjoner er det vi omtaler som engros-auksjoner.

Dutch-objekter, som navnet tilsier, har sitt opphav i Holland. Dette er auksjoner hvor utropet starter relativt høyt for så å falle ned mot den for selgeren lavest akseptable prisen. Den første som er villig til å betale det objektet måtte stå i ved et gitt tidspunkt vinner objektet. Dutch-auksjoner har i enkelte sammenhenger også blitt omtalt som dropp-auksjoner.

Vi har tilpasset auksjonsformen til Internett, slik at varen normalt vil være tilgjengelig over en lengre periode med rolig fallende pris. Vi har også lagt til en tilleggsfunksjonalitet kalt reservert bud. Som budgiver har du normalt ikke mulighet til å følge med på objektet inntil det når den prisen du er villig til å gi. Du kan derfor legge inn et reservert bud. Hvis ingen kjøper objektet før det når ditt reserverte bud får du objektet til denne prisen.

Nåværende pris på et dutch-objekt oppgis med 2 desimaler. Dersom du velger å kjøpe objektet vil denne prisen bli avrundet til nærmeste krone.

Hva er et Engros-objekt

Et engros-objekt fungerer som et vanlig objekt, med unntak av at det finnes flere kopier av objektet og at du som budgiver kan velge hvor mange kopier du ønsker å by på.

Bud på et engros-objekt er alltid eksakt, dvs. ingen limit-budgivning.

Hva er et Første bud vinner-objekt

Første bud vinner er rett og slett en slags fastpris-variant der den første som byr vinner objektet. Auksjonsformen er først og fremst aktuell hvis selger ønsker å få avsluttet auksjonen av objektet raskest mulig. Det kan være flere kopier av varen tilgjengelig, og kjøpere kan da i likhet med på engros-objekter kjøpe flere om gangen.

KARAKTERER

Generelt

Karakterer er innført som en metodikk for at dere som brukere selv skal kunne utveksle erfaringer om hverandre. om budgiver kan du vurdere selgerens seriøsitet før du avgir bud. På samme måte kan du som selger ut fra karakteren til kjøperen vurdere om et objekt skal sendes i oppkrav eller om du skal velge å stole på at kjøperen gjør opp for seg uansett.

På budskjemaet til et objekt får du presentert et par samlekarakterer for selgeren. Med mindre selgeren er anonym vil du der også finne en peker til karakterboken for vedkommende. Det kan være lurt å ta en titt på denne siden. Kommentarene som er lagt inn kan være vel så informative som karakteren i seg selv. Antall karakterer avgitt er også vesentlig for i hvor stor grad du bør stole på karakteren. Er det f.eks. bare en eller to stykker som har lagt inn karakter på vedkommende anbefaler vi å ikke vektlegge karakterene for mye.

Navnene til de som har lagt inn karakterer er tilgjengelig for andre. Dette for å hindre misbruk og taktisk karaktersetting.

Hvis du ønsker å få beskjed når noen setter eller oppdaterer en karakter på deg, kan du gå inn på Endre brukerdata og krysse av for at du skal ha tilsendt en epost i slike tilfeller.

Det er kun personer som har gjennomført en handel med deg som kan sette karakter på deg.

Type karakterer

I motsetning til de fleste andre auksjonsystemer opererer vi med flere karakterer. Dette fordi en person som oppfører seg eksemplarisk i enkelte sammenhenger kanskje ikke er fullt så eksemplarisk på andre områder. Karakterene kan på denne måten også gi et bra korrektiv til en bruker. De tre karaktertypene er:

Kjøper-karakter

Denne beskriver hvordan en person oppførerer seg som kjøper.

Service-karakter

Denne karakteren sier noe om hvor bra service denne person yter som selger, dvs. oppfølgingshastighet ol.

Beskrivelses-karakter

Denne skal fortelle hvorvidt de beskrivelsene som denne selgeren bruker å gi av sine objekter er utfyllende / til å stole på.

Kjøper-karakteren til en bruker er bare tilgjengelig for de som har solgt noe til vedkommende og brukeren selv. Selger-karakterene er tilgjengelig for alle.

Karakterskala

Jo høyere karakter desto bedre. Hvis noen har en lav karakter bør du være på vakt.

Karakterene beregnes etter en matematisk formel. Foruten de enkelte karaktersettingene tas det hensyn til antall handler den enkelte bruker som har satt karakter har hatt med deg.

SYMBOLER

Hva betyr ikonene

Det finnes et eller flere bilder knyttet til dette objektet
Objektet er åpnet for budgivning i løpet av de siste 24 timene
XObjektet har ikke åpnet for budgivning.
DutchObjektet selges etter dutch-metoden
Engros(nn)Dette er et engros-objekt; nn=antall
Første(nn)Dette er et første bud vinner-objekt med nn usolgte kopier
Denne selgeren er kjent og anbefalt av oss
vSamme som over (benyttes i lister) - denne selgeren er kjent og anbefalt av oss
Denne selgeren har ikke blitt vurdert av oss
Rettigheter og plikter ved kjøp og salg

Les om angrerett mv på Forbrukerrådets nettsider.