auction

fredag 21. juni 2024 04:02

Produkter og priser

auction.no er i utgangspunktet en gratis tjeneste for både kjøper og selger. En god del av de som selger gjennom tjenesten har imidlertid behov for funksjonalitet og oppfølging som går utover hva en gratis tjeneste kan tilby. Vi har derfor utviklet noen betalingsprodukter for dem som driver salg i større skala.

Sølv-medlemskap

Et produkt som gir deg bedre profilering av objektene dine til en særdeles gunstig pris. Sølv-medlemskap kan kjøpes av alle.

Gull-medlemskap

Et produkt som gir ytterligere profilering og som er rettet primært mot det profesjonelle markedet. Et Gull-medlemskap skal borge for kvalitet, og kun seriøse aktører tilbys dette produktet etter søknad.

Nett-butikk

Scandinavian Auction Systems kan også tilby våre kunder en komplett e-handelsløsning. Vår butikkløsning integrerer standard handlekurv med auksjonsløsning, både på din private nettside og på auction.no.

Annonsering

Du kan kjøpe annonseplass på forsiden til auction.no
Sølv-medlemskap

Som sølv-medlem har du følgende fordeler:

 • Mulighet til å opprette hovedauksjoner - en samling av objekter som avsluttes omtrent samtidig og profileres som en enhet. Dette gir deg
 • bedre profilering
 • dine kunder får en opplevelse som ligner mer på en tradisjonell auksjon i sal ved at de sitter med listen over objektene foran seg og oppdaterer denne jevnlig etter hvert som objektene tikker ut, uten forstyrrelse fra andre objekter.
 • som selger vil du kun motta en mail ved avslutning som lister hvem som fikk tilslaget på de forskjellige objektene i hovedauksjonen, gruppert på budgiver
 • en budgiver som får tilslag på flere objekter i en hovedfunksjon får kun en tilslagsmail med en komplett oversikt over de objektene vedkommende fikk tilslaget på.
 • Dine objekter listes pr. default før gratismedlemmers objekter i en kategori.
 • Objektene dine gis alltid en typografi som fremhever dem.
 • Et personlig galleri som lister opp bilder av dine objekter.
 • Dine objekter kommer med på galleriene som ligger i den enkelte kategori.
 • Mulighet for et ekstra foto (3 i alt) på hvert objekt
 • Fremheving av ditt navn i lister over selgere.
 • Du kommer med på listen over våre kunder med direkte link til dine objekter og ditt galleri.

Pris: Kun kr. 195,- + mva pr. måned, ingen provisjon. Medlemskapet faktureres kvartalsvis og forskuddsvis.

Gull-medlemskap

I utgangspunktet er det kun firmaer som gis anledning til å kjøpe gullmedlemskap, men private aktører med høyt omsetningsvolum og god kundeoppfølging kan vurderes. Gull-medlemmer som ikke opptrer seriøst overfor sine kunder på auction.no vil bli fratatt sitt Gull-medlemskap. Handling med Gull-kunder skal derfor oppleves som trygt.

Som Gull-medlem får du følgende fordeler:

 • Alle fordeler som sølvmedlemmer har
 • Objekter sorteres før sølv-medlemmers
 • Objektene utheves ytterligere typografisk
 • Bilder av dine objekter vil automatisk komme med på forsiden til auction.no. Bildeplassen fordeles likt mellom gullmedlemmene, og hvilke bilder som vises roteres hvert 15. minutt.
 • På hovedauksjoner kan du knytte et bilde til selve auksjonen. Dette bildet vil vises sammen med presentasjonen av hovedauksjonen i den aktuelle kategorien og dermed gi en ytterligere profilering av denne.
 • I listen over gull/sølv-medlemmer kan du legge inn en presentasjon av deg selv / ditt firma på inntil 50 ord.
 • Gratis annonsering av ditt firma på forsiden som linker til dine objekter. Minimum 2 annonseplasser i høyre marg på forsiden vil til en hver tid være forbeholdt gratis annonsering for Gull-medlemmer og fordeles jevnt mellom disse.
 • 50% rabatt på all annonsering på auction.no

Pris: Kun kr. 395,- + mva pr. måned, ingen provisjon. Medlemskapet faktureres kvartalsvis og forskuddsvis.

Nett-butikk

Scandinavian Auction Systems har nå gleden av å kunne tilby en komplett ehandels-løsning til våre kunder. I tillegg til funksjonalitet som finnes i andre nettbutikker er det i vår løsning mulig å integrere nettbutikken din tett med auksjoner du legger ut på auction.no. På hjemmesiden vår finner du en link til diverse butikkpartnere som allerede har tatt vår løsning i bruk. Blant funksjonaliteten i nettbutikken er:

 • Ubegrenset antall varer og kategorier
 • Integrert publiseringsløsning som lar deg legge ut artikler på forsiden og/eller de enkelte kategorier.
 • Dine objekter/auksjoner på auction.no er også tilgjengelig gjennom nettbutikken din. Du får dermed gleden av all trafikken på auction.no - samtidig som du kan bygge ditt eget merkenavn gjennom nettbutikken din.
 • De som handler i butikken kan - hvis de ønsker det - benytte sitt brukernavn/passord fra auction.no når de handler. Dermed må de ikke registrere seg på nytt og terskelen for å handle hos deg blir lavere.
 • Du får et eget kunderegistrer med mulighet til å sende ut nyhetsbrev til de av brukerne dine som måtte ønske det.
 • Du kan sperre kunder i ditt kunderegister. Denne sperren vil, hvis det er snakk om et auction.no-brukernavn, også forhindre vedkommende fra å by på dine objekter gjennom auction.no.
 • Du kan kjøre på eget domene eller legge butikken under shop.auction.no/dittnavn
 • Varer kan overføres fra nettbutikk til auksjon på en enkel måte og tilbake igjen hvis de ikke ble solgt på auksjonen.
 • Stor grad av fleksibilitet - har du spesielle ønsker utover de tilpasningsmuligheter som allerede finnes tilpasser vi gjerne løsningen til dine behov.

En nettbutikk fra oss inkluderer et Gull-medlemskap. Nettbutikken din vil bli profilert en rekke steder på auction.no:

 • Link fra listen over betalende kunder
 • Linket handlekurvsymbol på alle objekter og på listen over dine objekter
 • Annonsen på forsiden leder til din nettbutikk i stedet for listen over dine objekter.

Objekter til kunder med nettbutikk listes pr. default før objektene til andre gull-kunder.

Ingen investeringer, kun månedlig avgift. Ta kontakt med adm@auction.no for demonstrasjon og/eller tilbud.

Annonsering

Du kan kjøpe en annonseplass på forsiden til auction.no, høyre kolonne, for en periode. En annonse kan bestå av tekst på inntil 40 tegn eller et bilde med 120 pixlers bredde og inntil 50 pixlers høyde.

Pris: kr. 900,-/måned (50% rabatt til gullmedlemmer).

Flere annonseprodukter vil komme etter hvert.