auction

tirsdag 16. april 2024 09:43

Nyregistrering

  • Hvis du allerede er registrert hos oss og vil endre opplysningene som er registrert om deg, klikk her
  • Husk at det ikke er tillatt å registrere seg mer enn en gang. Har du glemt passordet ditt, klikk her

Før du kan registrere deg ber vi om at du tar deg tid til å lese gjennom auksjonsreglementet. Klikk deretter på knappen nederst på siden.


Generelt

1. Scandinavian Auction Systems AS er kun formidler av en tjeneste, og er ikke økonomisk eller juridisk involvert i det enkelte kjøp og salg.

2. For å kjøpe eller selge gjennom våre systemer må man ha fyldt 18 år.

3. Eiendomsretten til et objekt overgår fra selger til kjøper først når selger har mottatt kjøpssummen inkludert gebyrer.

4. Det er kun tillatt å registrere seg med en emailadresse i systemet. Forsøk på å registrere seg med flere epostadresser, evt. med falskt navn og/eller adresse kan bli rettslig forfulgt.

Budgivning

5. Alle bud er i hele norske kroner.

6. Første bud på et objekt må minst tilsvare utropet. Senere bud må være minst 5% opp fra foregående bud, avrundet oppover til nærmeste hele krone. Regelen om 5% gjelder ikke automatiske bud, se pkt. 8 og 9. For offentlige auksjoner som kjøres paralelt i sal og på nett trer spesielle høyningsregler i kraft straks et objekt ropes ut i salen. Følgende tabell gjelder da:

BudHøyning
0 - 25010
250 - 49925
500 - 99950
1.000 - 4.999100
5.000 - 9.999250
10.000 - 24.999500
25.000 - 59.9991.000
60.000 - 99.9992.000
100.000 - 499.9995.000
500.000 -10.000

7. Alle bud er anonyme, og selger blir kun gjort kjent med hvem som får tilslaget.

8. Størrelsen på gjeldende bud bekjentgjøres gjennom auksjonssystemet. Budgiver kan imidlerid ha en øvre grense for sine bud på objektet som ikke er tilgjengelig.

9. Dersom høyeste bud i tillegg har en øvre grense og neste budgiver også legger inn en øvre grense vil budgiver med høyest grense få budet til 5% over nest høyeste grense, dog begrenset til den øvre grense. Dersom begge grenser er like, vinner den første budgiveren.
EKSEMPEL: budgiver 1 byr 1.500,- og nåværende bud blir satt til kr. 1.050 (vil avhenge av foregående bud); budgiver 2 byr 2.000,- som en øvre grense. Budgiver nr. 2 får nå budet til 1.500,- + 5% = 1.575,-

10. Alle bud er bindende. Scandinavian Auction Systems AS kan vurdere å annulere/endre bud dersom budgiver har gjort en feil og melder fra umiddelbart etter at feilen er oppdaget.

11. Den som byr på vegne av annen person hefter selv for budet.

12. Hvis noen byr når det er mindre enn 60 sekunder igjen til budfristen går ut, forlenges fristen slik at det er 60 sekunder igjen fra budet ble registrert.

13. Når en budgiver får tilslag på et objekt, er vedkommende forpliktet til å sluttføre salget i samråd med selger.

14. Den som avlegger bud forutsettes å ha gjort seg kjent med og akseptert dette reglement.

Dutch-objekter (motsatt auksjon)

15. På et dutch-objekt faller prisen lineært fra utrop til minsteprisen fastsatt av selger.

16. Den første som byr den prisen objektet står i på det aktuelle tidspunkt vinner objektet, avrundet til nærmeste krone.

17. Et reservert bud gis tilslaget dersom objektets pris når dette budet.

Engros-objekter (utrop som består av 2 eller flere like objekter)

18. Alle bud på et Engros-objekt betraktes som eksakte bud.

19. Budene rangeres etter budets størrelse, tidspunkt registrert og antall.

Provisjoner og avgifter

20. Den som legger ut objekter må inkludere provisjoner og evt. mva. i utropsprisen. Selger kan kun legge til ekspedisjonskostnader, frakt og kostnader forbundet med forskjellige betalingsformer. Frakt og ekspedisjonskostnader kan ikke øke med det endelige buds størrelse. Alle utgifter som kommer i tillegg til bud må for det enkelte objekt enten være beskrevet i beskrivelse, utfyllende beskrivelse eller i generell melding til brukere, jfr. registreringsskjema. Unntatt fra denne paragrafen er profesjonelle selgere som etter avtale med Scandinavian Auction Systems har tillatelse til å legge til et salær på endelig bud. I disse tilfellene vil det tydelig komme fram på budskjema hvilken prosentsats som gjelder.

Selgers forpliktelser

21. Selger kan begrense budgivning med hensyn til budgiveres geografiske tilhørighet ved å spesifisere dette i beskrivelsen, utfyllende beskrivelse eller generell melding til brukere.

22. Straks et objekt er lagt ut til salg kan det ikke trekkes tilbake fra auksjonen, og selger er forpliktatet til å selge objektet til den eller de som måtte få tilslag. For alle auksjonstyper unntatt Dutch skal utrop være lik minste aksepterte pris. Scandinavian Auction Systems AS kan på vegne av selger trekke et objekt fra auksjonen dersom en feil er begått og selger melder fra så snart feilen oppdages.

23. Det er strengt forbudt å legge objekter ut til salg som strider mot norsk pornografilovgivning eller på annen måte strider mot norsk lov. Selger har redaktøransvar for egne objekter og bærer dermed det fulle ansvar for lovligheten til objektene. Overtredelser av norsk lov kan bli anmeldt.

24. Ved å legge et objekt ut til salg, akspeterer selger dette reglement.

25. Straks en budgivning er avsluttet, er selger i samråd med kjøper ansvarlig for å sluttføre handelen. Scandinavian Auction Systems AS har ingen økonomiske eller praktiske forpliktelser i denne sammenheng.

Forbehold

26. Scandinavian Auction Systems AS er under ingen omstendighet økonomisk ansvarlig for kjøp og salg som formidles gjennom våre systemer, feil som måtte oppstå i systemene eller annet.

27. Scandinavian Auction Systems AS forbeholder seg retten til å avvise bud og å fjerne objekter. Selger skal i så fall underrettes.

28. Scandinavian Auction Systems AS forbeholder seg retten til uten varsel og begrunnelse å sperre en bruker ute fra systemet. Dette fritar ikke kunden fra å sluttføre transaksjoner allerede påbegynt.

29. Ved systemfeil, maskinfeil og linjefeil kan Scandinavian Auction Systems AS utsette fristen for budgivninger.

30. Rettslige skritt mot Scandinavian Auction Systems AS i forbindelse med denne tjenesten og disse systemer skal rettes til forliksrådet i Oslo.

Verifiserte selgere

31. betyr at denne kunden er godt kjent av oss og anses som en bruker man trygt handler hos. Vår anbefalning.

32. Ikke verifisert kommer opp på alle objekter der selgeren ennå ikke har fått vår anbefaling og vi ber kunder om å vise aktsomhet.